NDT Bobath

To metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja Bobath może być stosowana u niemowląt, dzieci, a także u dorosłych.

Terapia NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te, jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu.

W rehabilitacji metodą NDT-Bobath podkreśla się duże znaczenie plastyczności mózgu, nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego, możliwości oceny rezultatów, indywidualnego planowania działań usprawniających oraz możliwości partycypacji opiekunów pacjentów.

Taka metoda rehabilitacji neurologicznej jak NDT-Bobath pozwala w sposób aktywny redukować problemy osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jako główny cel metody Bobath podkreśla się poprawę funkcji z możliwie maksymalnym czynnym udziałem pacjenta i jednocześnie pozbawionym kompensacji.

Pozyskiwanie nowych umiejętności pozwala na coraz to inne aktywności, a to z kolei umożliwia większą partycypację w życiu społecznym. Pacjent zyskuje samodzielność, poprawie ulega więc jakość życia zarówno jego, jak i osób od których jest zależny.
W Centrum Grawitacja stosujemy Metodę Bobath u pacjentów z:
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • asymetrią,
 • problemami z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • zaburzeniami rozwoju psycho–ruchowego
 • uszkodzeniem splotów nerwowych,
 • chorobami nerwowo–mięśniowymi typu SMA,
 • przepukliną oponowo–rdzeniową,
 • wadami rozwojowymi,
 • zaburzeniami koordynacji,
 • zaburzeniami karmienia,

  a także w celu:
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • odzyskiwania sprawności po udarach.

Rehabilitacja metodą Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych.

Image

Umów się na pierwszą wizytę lub dowiedz się więcej - Zadzwoń!