Integracja sensoryczna

Przetwarzanie sensoryczne to proces, podczas którego nasz układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu, układu przedsionkowego (ruch), propriocepcji (czucie ciała), następnie je rozpoznaje,  organizuje i interpretuje w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane do celowego działania.

Nieprawidłowości tego procesu to właśnie zaburzenia integracji sensorycznej. Mają one ogromny wpływ na zachowanie człowieka i uczenie się.

Image

Wyróżniamy:

 • zaburzenia modulacji sensorycznej, które polegają na błędnym odbiorze intensywności bodźców,
 • zaburzenia różnicowania sensorycznego, polegające na błędnym odczytywaniu jakości i właściwości bodźców,
 • zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej, polegające na nieprawidłowo rozwiniętych wzorcach posturalnych i ruchowych.

Diagnozę procesów integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta SI. Proces diagnozy obejmuje najczęściej 2-3 spotkania, podczas których terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami, obserwację kliniczną, obserwuje dziecko w czasie spontanicznej zabawy oraz przeprowadza standaryzowane testy (dzieci powyżej 4 roku życia).

Zajęcia prowadzone są zazwyczaj jeden, dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia dostosowywane są indywidualnie do każdego dziecka i mają formę stymulującej dla mózgu zabawy.

Podczas terapii SI dzieci nie uczą się określonych umiejętności, ale poprawiają integrację sensoryczną, dzięki której mogą dane umiejętności nabyć.

Wybrane objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej:

 • nadwrażliwość lub słaba reakcja na bodźce,
 • opóźniony rozwój ruchowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • słaba równowaga i koordynacja,
 • problemy z napięciem mięśniowym,
 • nadmierny niepokój, drażliwość, impulsywność,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadruchliwość,
 • trudności z motoryką małą,
 • wybiórczość pokarmowa.
Image
Image

Umów się na pierwszą wizytę lub dowiedz się więcej - Zadzwoń!